Whose phone is this
Image default
Computers / Data Communications

Groeneveld Gerechtsdeurwaarders Nijmegen

Groeneveld Gerechtsdeurwaarders helpen u als deurwaarder in Nijmegen en omgeving. Zij zijn doelgericht en besluitvaardig in het incassotraject zodat zowel opdrachtgever als debiteur met een fijn gevoel het probleem achter zich kunnen laten. Groeneveld Gerechtsdeurwaarders werd opgestart in 2011 als incassobureau door Oscar Groeneveld en drie andere teamleden. Tegenwoordig gaan zij ook te werk als gerechtsdeurwaarder in Midden-Nederland. Het vakteam bestaat uit drie gerechtsdeurwaarders, incassomedewerkers en een secretaresse.

Wat is een deurwaarder?

Een deurwaarder in Nijmegen en andere steden in Nederland is een persoon die bevoegd is om schulden in beslag te nemen door middel van een incassering. Incassobureaus zijn bevoegd om verzoeken te sturen naar niet- of slecht-betalende debiteuren om hun betaling te voltooien. Een deurwaarder mag de beslaglegging doen tot betaling van de debiteur. De deurwaarder zorgt ervoor dat afspraken op het gebied van financiën worden nageleefd, dit gaat vaak door middel van afdwingen omdat de niet-betalende debiteur de incasso’s heeft genegeerd. Een deurwaarder mag beslag leggen op diverse aspecten zoals inkomsten maar ook op goederen en (on)roerende zaken zoals een huis. Als een debiteur ernstige huurachterstanden heeft, dan kan dit tot ontruiming leiden waardoor de huurder niet langer in zijn of haar woning kan blijven wonen.

Deurwaarder of incassobureau in Nijmegen?

Een incassobureau in Nijmegen heeft geen recht op schulden te innen – een incassobureau mag zich alleen richtte op incassowerkzaamheden in het ‘voor-vonnis’. Als schulden niet betaald worden door incassotrajecten, dan wordt er een deurwaarder ingeschakeld en worden er ernstige juridische stappen ondernomen om tot de schuldeiser zijn/of haar geld te innen waar de schuldeiser recht op heeft. De deurwaarder mag dwangmaatregelen toepassen volgens de Nederlandse wet.

Voor wie?

Groeneveld Gerechtsdeurwaarders staan klaar voor midden- en kleine bedrijven waarbij het draait om klantrelaties maar ook juridische dienstverleners kunnen op hen rekenen. Ambtelijke stukken worden vakkundig opgesteld zodat de procedure zo spoedig mogelijk maar ook zo soepel mogelijk kan verlopen. Dit dossier en uw voortgang kan ieder moment bekeken worden. Ook staat Groeneveld klaar voor debiteuren. Het kan schrikken zijn om een aanmaning te ontvangen, zij helpen u dan graag door het proces.